Marknaderna idag

De europeiska börserna utvecklades starkt i dagens handel i kölvattnet av ökad optimism avseende en lösning på skuldtaks- och budgetförhandlingarna i USA. Strax före stängning hade Stockholmsbörsen handlats upp med 0,5 procent. Mot strömmen gick SKF (-5 procent), som rapporterade ett rörelseresultat som var 4 procent lägre än väntat. Negativt var även att bolaget prognostiserar att efterfrågan i det fjärde kvartalet kommer att vara i linje med det tredje (normalt sett är det fjärde kvartalet säsongsmässigt starkare). Getinge handlades upp något efter sin rapport, vilken var i linje med vinstvarningen i förra veckan. Orderingången var något lägre än väntat, medan kassaflödet var starkare. Stora Enso var dagens vinnare bland storbolagen (+5 procent)..

Marknadsräntorna stiger överlag. Vid 13-tiden hade den svenska tioåriga statsobligationen tickat upp med tre räntepunkter till 2,51 procent. Kronan försvagas något mot dollarn och euron.

Priserna på merparten råvaror har noterats lägre under förmiddagens handel, även om en del av tappet, i synnerhet för ädelmetallerna, återhämtades under eftermiddagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet