Marknaderna idag

Europabörserna steg initialt efter ECB:s överraskande styrräntesänkning med 25 räntepunkter till 0,25 procent (67 av 70 tillfrågade bedömare trodde på en oförändrad styrränta). Därefter föll Stockholmbörsen tillbaka för att stanna kring nollsträcket. Flera av de större börserna i Europa handlades i negativt territorium. Återigen återfanns flera cykliska bolag bland storbolagsvinnarna. SSAB låg högt upp på listan med en uppgång på 3 procent. I botten av listan låg Securitas och Skanska efter rapporter för det tredje kvartalet som var sämre än väntat..

Marknadsräntorna faller; den svenska tioåriga statsobligationsräntan föll med 5 räntepunkter till 2,35 procent. Samtidigt stärktes kronan mot euron, men försvagades mot dollarn.

Merparten råvaror noterade nedgångar i dagens handel. Brentoljan tappade 1 procent till 104 USD per fat.

Läs fler inlägg på Börsflödet