Marknaderna idag

Europabörserna steg under måndagen i kölvattnet av nya rekordnoteringar på New York-börserna och minskad Iran-oro. Stockholmsbörsen steg med 0,6 procent i dagens handel. Bland vinnarna återfinns Medivir (+5 procent). I fredags blev det klart att Simeprevir (under namnet Olysio) blivit godkänt i USA för behandling av Hepatit C. Micronic Mydata sänkte utsikterna för försäljningen för helåret 2013 från 1 200 miljoner kronor till 950 miljoner kronor. Detta var inte oväntat (vår prognos för helåret är 969 miljoner kronor), då tiden för leveranser av stora system under året blivit för knapp. Aktien tappade 4 procent till 12:15 kronor.

Marknadsräntorna sjunker något i dagens handel. Vid lunchtid noterades den svenska 10-åriga statsobligationsräntan 3 räntepunkter lägre på 2,74 procent. Kronan handlades oförändrat mot dollarn, men stärktes med fem öre mot euron.

I helgen slöts ett avtal avseende Irans kärnprogram i utbyte mot lättnader av ekonomiska sanktioner mot Iran. Efter att initialt ha fallit med 3 USD per fat till följd av en lägre riskpremie, har oljepriset (Brent) återhämtat sig och vid 17:30-tiden handlades Brentoljan åter över 110 USD per fat.

Läs fler inlägg på Börsflödet