Inköpschefsindex ger stöd

I likhet med övriga europeiska börser har Stockholmsbörsen stigit under torsdagen. En dryg timme före stängning noterade index en uppgång på nära 1 procent. Oväntat starka inköpschefsindex för juli från såväl Kina som euroområdet har givit stöd under dagen. Det officiella kinesiska inköpschefsindexet för industrin steg oväntat till 50,3 (från 50,1). Förväntningarna låg på att indexet skulle sjunka under 50-nivån (värden över 50 tyder på tillväxt och under på avmattning). Samtidigt steg euroområdets inköpschefsindex för industrin till 50,3 (från 48,8), jämfört med väntade 50,1. Motsvarande siffra för den svenska industrin visade dock på en omvänd tendens då den sjönk till 51,3 (från 53,5), jämfört med väntade 53,4. Under eftermiddagen rapporterades det amerikanska inköpschefsindexet ISM för juli. Även ISM steg mer än väntat till 55,4 (från 50,9), jämfört med prognosen om 52,0. Det amerikanska börsindexet S&P 500 nådde strax efter öppning nivån 1.700 för första gången någonsin..

De svenska långa marknadsräntorna hade vid 16-tiden fallit med 2 räntepunkter, samtidigt som kronan försvagats mot dollarn och euron. Den 10-åriga statsobligationen handlades kl 16:00 till 2,17 procent.

Priserna på olja och basmetaller steg under torsdagen, samtidigt som ädelmetallerna tappade något.

Läs fler inlägg på Börsflödet