Marknaderna vid lunchtid

Vid lunchtid handlades Stockholmsbörsen kring nollstrecket. Omsättningen har varit låg. Under förmiddagen har extra fokus legat på inköpschefsindex för tjänstesektorn. Indexet för Kina var relativt oförändrat på drygt 51,3 (HSBC) under juli. Inköpschefsindex för den svenska tjänstesektorn steg till 56,6 i juli, jämfört med 44,9 i juni. Väntat var 47,7. Den starka siffran ska dock tolkas med viss försiktighet då juli är en semestermånad. Motsvarande index för euroområdet uppgickt itll 49,8, jämfört med 48,3 under juni.

De svenska marknadsräntorna var vid lunchtid relativt oförändrade, medan kronan har stärkts något mot euron och dollarn. Även på råvarumarknaderna har rörelserna varit måttliga.

Läs fler inlägg på Börsflödet