Marknaderna vid lunchtid

De europeiska börserna går starkt i kölvattnet av ökad optimism avseende en lösning på skuldtaks- och budgetförhandlingarna i USA. Vid 13-tiden hade Stockholmsbörsen handlats upp med 0,7 procent. Mot strömmen gick SKF, som rapporterade ett rörelseresultat som var 4 procent lägre än väntat. Negativt var även att bolaget prognostiserar att efterfrågan i det fjärde kvartalet kommer att vara i linje med det tredje (normalt sett är det fjärde kvartalet säsongsmässigt starkare). Getinge handlades relativt oförändrat efter sin rapport, vilken var i linje med vinstvarningen i förra veckan. Orderingången var något lägre än väntat, medan kassaflödet var starkare.

Marknadsräntorna stiger överlag. Vid 13-tiden hade den svenska tioåriga statsobligationen tickat upp med fyra räntepunkter till 2,52 procent. Kronan försvagas något mot dollarn, men är oförändrad mot euron.

Priserna på merparten råvaror har noterats lägre under förmiddagens handel. Guldpriset tappar 1,5 procent till 1 254 USD per uns.

Läs fler inlägg på Börsflödet