Marknaderna vid lunchtid

Medan merparten av de större Europabörserna handlats strax under nollsträcket under måndagsförmiddagen, stiger Stockholmsbörsen. Vid lunchtid hade OMXS30 stigit med 0,3 procent. Millicom och CDON stiger båda med omkring 10 procent efter lättnadsreaktioner i samband med morgonens rapporter. Generellt kan sägas att defensiva bolag har belönats bättre än cykliska bolag hittills under rapportsäsongen ..

Millicom rapporterade ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar för det tredje kvartalet som i huvudsak var i linje med förväntningarna. Bolaget upprepade sin guidning exklusive Online-verksamheten, samtidigt som Online-verksamheten växer långsammare än väntat.

CDON:s omsättning och resultat för det tredje kvartalet var relativt i linje med våra prognoser. Omsättningen sjönk något på en växande marknad. Samtidigt var kassaflödet starkt tack vare lagerminskningar.

Även ÅF presenterade en rapport i linje med förväntningarna.Aktien hade vid lunchtid tappat 3 procent.

Marknadsräntorna sjunker något, samtidigt som kronan försvagats med 2 öre mot såväl dollarn som euron under förmiddagen. Rörelserna på råvarumarknaden är förhållandevis små.

Läs fler inlägg på Börsflödet