Marknaderna vid lunchtid

Med stöd av börsuppgångar i samband med kvartalsrapporter hade Stockholmsbörsen stigit med en dryg procent vid lunchtid. Bland vinnarna återfinns bland annat Billerud, Stora Enso, Scania, Swedbank och Volvo. Samtidigt sjunker såväl räntor som många råvarupriser. Den svenska 10-årsräntan har fallit ytterligare 5 räntepunkter till 1,53 procent. Oljepriset (Brent) har tappat omkring 1 procent och handlas åter under 100 dollar per fat.

Vid lunchtid rapporterade StoraEnso ett rörelseresultat som var i linje med vår prognos, men 11 procent högre än konsensus. Kvaliteten i resultatet var dock svag, då resultatet för massa- och pappersverksamheten var betydligt lägre än väntat och det som höll uppe resultatet var en hög avverkningsnivå i de skogsägande intressebolagen. Ett nytt effektiviseringsprogram som ska innebära 200 miljoner kronor lägre fasta kostnader samt förnyade spekulationer om avyttring/konsolidering av tillgångar bidrar till den stora kursuppgången.

Alfa Laval rapporterade en orderingång som var 4 procent lägre än konsensusprognosen. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) var 7 procent lägre än vår prognos och 10 procent lägre än konsensus. Bolaget säger att efterfrågan under det andra kvartalet bör vara i linje med den i det första. Mot bakgrund av det svaga första kvartalet är detta en mindre besvikelse. En negativ kursreaktion är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet