Marknaderna vid lunchtid

Det har varit förhållandevis små rörelser på de finansiella marknaderna under tisdagsförmiddagen. Vid lunchtid handlades Stockholmsbörsen runt nollstrecket. Bland vinnarna återfinns Medivir som även steg kraftigt under gårdagen. I fredags blev det klart att Simeprevir (under namnet Olysio) blivit godkänt i USA för behandling av Hepatit C. Bruttopriset för en 12-veckors behandling har fastställts till 66 000 USD, vilket är betydligt högre än väntat..

Varken marknadsräntor eller valutakurser har förändrats nämnvärt under tisdagsförmiddagen.

På råvarufronten kan nämnas att oljepriset rekylerat upp till drygt 111 USD per fat (Brent), efter att ha fallit tillbaka i samband med en lägre riskpremie i marknaden efter kärnavtalet avseende Iran.

Läs fler inlägg på Börsflödet