Marknaderna vid lunchtid

De större europeiska börserna har handlats runt nollsträcket under förmiddagens handel. Vid lunchtid hade Stockholmsbörsen tickat ner 0,2 procent. Det göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer noterades idag. Aktien har handlats upp med cirka 6 procent jämfört med teckningskursen 26,50 kronor. I motsatt riktning går TeliaSonera (-2 procent) efter att bolaget säger upp fyra ledningspersoner i samband med en genomgång av affärsområdet Eurasia..

Svensk BNP för det tredje kvartalet ökade med 0,3 procent i årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. Vår bedömning är fortfarande att Riksbanken lämnar reporräntan oförändrad på decembermötet. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan har tickat upp med 2 räntepunkter till 2,25 procent, samtidigt som kronan försvagats marginellt mot dollarn och euron.

Rörelserna på råvarumarknaderna är små. Brentoljan handlas i stort sett oförändrat strax över 110 USD per fat.

Läs fler inlägg på Börsflödet