Börsen under fredagen

Stockholmsbörsen uppvisade successivt stigande kurser fram till dess att börserna i New York öppnade. Storbolagsindex OMXS30 stängde runt nollsträcket. Rapportsäsongen mattades något under fredagen, men under morgonen rapporterade bland annat Cloetta, Saab, Ratos, Kinnevik och Kungsleden. Därtill levererade H&M och Clas Ohlson försäljningssiffror för januari som var i linje med förväntningarna. Lundin Petroleum stängde relativt oförändrat trots att Det norske oljeselskap släppt positiv oberoende data avseende oljefältet Johan Sverdrup.

I samband med rapport offentliggjorde oljebolaget Det norske oljeselskap positiva indikationer avseende uppskattade oljereserver i västra Johan Sverdrup-fältet (PL265), som även Lundin Petroleum (10 procent) och Statoil har intressen i. Vi beräknar att de nya uppskattningarna implicerar ett ökat substansvärde på Lundin Petroluem om cirka 3 kronor. Detta, samt en viss lättnadsreaktion (Lundin offentliggjorde negativa data avseende östra Johan Sverdrup i måndags), motiverar enligt vår mening en kursuppgång som är större än de 0,2 procent som Lundin-aktien steg med.

Kungsleden redovisar ett förvaltningsresultat som var lägre än väntat. Samtidigt föreslås en utdelning på 1 kr per aktie, jämfört med den tidigare uttalade avsikten att inte föreslå utdelning för året. En ökad osäkerhet kring skatteprocessen och det negativa resultatutfallet motiverar en svag aktiekursutveckling.

Kinnevik rapporterade ett högre substansvärde per aktie (212 kronor) än vi estimerat (208). Utdelningen föreslås till 6,50 kronor per aktie, vilket är högre än väntat (6,00). En positiv kursreaktion är motiverad.

Cloetta rapporterar att försäljningen under det fjärde kvartalet sjönk med 7 procent, främst som en följd av svaga underliggande marknader (främst Italien). Det justerade rörelseresultatet var dock hela 27 procent bättre än vår prognos. Även kassaflödet var starkt. Dagens positiva kursreaktion är motiverad.

Ratos försäljning under det fjärde kvartalet var något under förväntan, men det justerade rörelseresultatet var 15 procent högre än väntat. Bolaget har investerat ytterligare 75 miljoner kronor i DIAB. Inga andra transaktionsnyheter tillkännagavs i rapporten. Enligt vår bedömning handlas aktien fortsatt till en hög premie mot substansvärdet (39 procent).

Läs fler inlägg på Börsflödet