Dagens rapporter

Stora Enso presenterade vid lunchtid rapporten för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var 5 procent lägre än konsensusprognosen och bolaget guidar för att det första kvartalet kommer att bli svagt. Våra prognoser för 2013 var 11 procent lägre än konsensus varför detta sannolikt kommer att medföra kraftigt sänkta prognoser och tynga aktien. Utdelningen om 0,30 euro var i linje med förväntan och innebär en direktavkastning runt 6 procent (baserat på aktiekursen 5 euro, där aktien nu handlas). Vi menar att en negativ kursreaktion runt 5 procent är motiverad.

Tele2:s rapport för det fjärde kvartalet var svag överlag. Rörelseresultatet (EBITDA) var 5% lägre än väntat exklusive engångsposter. Även guidningen för 2013 för den svenska och ryska mobilverksamheten var 6-7% lägre än vi prognostiserat. Utdelningen på 7,10 kr per aktie var dock i linje med förväntningarna. En kursnedgång är motiverad.

Intrum Justitias rapport för det fjärde kvartalet var däremot stark. Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 7% drivet av verksamheten Köp av avskrivna fordringar. Rörelseresultatet var drygt 30% bättre än väntat. Därtill var investeringarna i köpta fordringar betydligt högre än väntat, vilket är positivt. Aktien ska vara stark idag.

Alfa Lavals rapport var mera blandad. Å ena sidan uppvisar bolaget en stabil orderingång som var högre än väntat. Å andra sidan var rörelsemarginalen lägre än väntat. Uttalandena om 2013 var i linje med förväntningarna.

Läs fler inlägg på Börsflödet