Morgonens rapporter

På morgonen har bland annat TeliaSonera, Axfood och Duni rapporterat för det första kvartalet. TeliaSoneras rapporterade ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) som var 1 procent lägre än konsensusprognosen. Justerat för en stark utveckling i Uzbekistan var dock EBITDA 2,3 procent sämre än väntat. Bolaget upprepar sin guidning för helåret. Vi bedömer att aktien kommer att handlas ned ett par procent efter rapporten som en följd av vikande trender på hemmamarknaderna.

Axfoods försäljning under det första kvartalet var i linje med förväntningarna, men rörelseresultatet var något bättre än prognostiserat. Bolaget upprepade sin guidning om en utveckling under 2013 i linje med föregående år. Aktien har utvecklats starkt under de senaste veckorna men vi utesluter inte en positiv kursreaktion. Vi lär endast göra marginella prognosförändringar efter rapporten.

Duni presenterade en blandad rapport  för det första kvartalet. Försäljningen uppgick till 852 miljoner kronor, vilket var 5 procent lägre än förväntat. Rörelseresultatet (55 miljoner kronor) tyngdes av en svag försäljningsmix och blev 8 procent lägre än vi räknat med. Vi räknar med att detta kommer att tynga aktien i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet