Morgonens rapporter

Tisdagen är en av säsongens mest rapportintensiva dagar. Före börsens öppning rapporterade bland annat Swedbank, SEB, BillerudKorsnäs och Sandvik. Efter börsöppning kom Scanias rapport. Nedan ger vi våra första kommentarer på dessa rapporter.

Swedbanks rapport för det första kvartalet var solid. Räntenettot var 4 procent bättre än väntat, kreditförlusterna mycket låga och nettoresultatet var 5 procent bättre än väntat. Det mest positiva i rapporten är att kärnprimärkapitalrelationen uppgick till höga 16,4 procent, vilket är 1 procentenhet högre än föregående kvartal. Trots att aktien varit stark i år, är en viss kursuppgång motiverad idag.

Även SEB:s räntenetto för det första kvartalet var högre än väntat (+1 procent), men detta motverkades av att provisionsnettot var 5 procent lägre än väntat. Nettoresultatet var 3 procent lägre än väntat. Kärnprimärkapitalrelationen på 13,4 procent var i linje med förväntningarna. Aktien kan vara något svag idag.

BillerudKorsnäs försäljning under det första kvartalet var betydligt högre än konsensusförväntningarna och rörelseresultatet var 5 procent högre än väntat. Kommentarerna om framtidsutsikterna var stabila, samtidigt som bolaget säger att synergivinstmålet från förvärv höjs från 330 miljoner kronor till 530 miljoner kronor. Aktien bör gå bra idag.

Sandvik presenterade en svag rapport för det första kvartalet. Justerat rörelseresultat var 7 procent lägre än vår prognos och hela 16 procent under konsensusprognosen. Orderingången inom Construction stack ut på den positiva sidan, men givet en återförd tidigare inställd stor order inom Mining var jämförbar orderingång 4 procent lägre än väntat. Vi räknar med kraftigt sänkta resultatprognoser efter rapporten, vilket lär tynga aktien ytterligare trots en svag utveckling de senaste veckorna.

Scanias försäljning under det första kvartalet var 4 procent lägre än samma kvartal förra året och 4 procent lägre än väntat. Även rörelseresultatet var 4 procent lägre än väntat. Orderingången för lastvagnar var dock stark: 28 procent högre än samma kvartal förra året och 8 procent högre än väntat. Bolaget tar marknadsandelar i såväl Europa som Brasilien. En kursuppgång är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet