Morgonens rapporter

Även torsdagsmorgonen är rapportintensiv. Bland de större bolagen som rapporterar kan nämnas Volvo, Electrolux och SSAB.

Volvos försäljning och rörelseresultat under det första kvartalet var betydligt lägre än väntat. En stor underabsorption av fasta kostnader stod för huvuddelen av resultatavvikelsen. Det mest positiva i rapporten var att orderingången ökade med hela 30 procent, jämfört med föregående kvartal (och mer än Scanias orderingång, trots tuffare jämförelsetal). Det är även positivt att bolaget upprepar utsikterna för 2013 för lastvagnsmarknaderna i Nordamerika, Europa och Brasilien samt för VCE för alla marknader. Vi menar att en aktiekursuppgång är motiverad idag.

Electrolux rapporterade ett justerat rörelseresultat för det första kvartalet som var 15 procent lägre än väntat, främst orsakat av negativa valutaeffekter. En organisk tillväxt på 4 procent visar dock att bolaget tar marknadsandelar. Sammantaget bedömer vi att aktien blir svag i den inledande handeln.

SSAB:s omsättning och rörelseresultat var i linje med förväntningarna. Ett svagare Americas än förväntat kompenserades av en inte lika svag utveckling i EMEA som väntats. Vi tror inte att vinstprognoserna kommer att justeras upp efter rapporten.

Läs fler inlägg på Börsflödet