Morgonens rapporter

Danske Banks nettovinst för det andra kvartalet var hela 24 procent högre än konsensusprognosen. Lägre kreditförluster än väntat var det mest positiva i rapporten. Banken sänker sin guidning från en nettovinst för 2013 från 7,5-10,0 miljarder DKK till 6,5-9,0 miljarder DKK. Detta har dock varit relativt förväntat i marknaden. Aktien bör handlas upp i dagens handel.

Loomis levererade en solid rapport för det andra kvartalet. Försäljningen var som väntat, men tack vare bra kostnadskontroll var det justerade rörelseresultatet 3 procent högre. Aktien har varit stark i sen tid, men en viss uppgång idag är motiverad.

AstraZenecas rapport för det andra kvartalet var tämligen odramatisk. Försäljningen var marginellt högre än väntat och vinsten för det andra kvartalet var i linje med konsensusprognosen. Guidningen upprepades.

Läs fler inlägg på Börsflödet