Morgonens rapporter

Före börsen öppning rapporterade Telenor, Danske Bank, AstraZeneca och Novo Nordisk för det tredje kvartalet. Telenor presenterade en omsättning som var 1 procent lägre och ett justerat rörelseresultat (EBITDA) som var 1 högre högre än väntat. Bolaget sänker sin guidning för den organiska intäktstillväxten för 2013 till 1-2 procent (från 2-4 procent). Vi tror att det sistnämnda kommer att dominera och att aktien tappar ett par procent idag då den varit mycket stark sedan sommaren..

Danske Bank rapporterade ett räntenetto som var 2 procent högre än väntat och kreditförluster som var lägre än väntat. Banken sänker dock sin vinstprognos för 2013 till 6-8 md DKK (från 6,5-9 md DKK), till följd av att tradingnettot var betydligt lägre än väntat samtidigt som bolaget presenterar nya kostnadsinitiativ. Sammantaget bedömer vi att aktien stiger på rapporten.

AstraZeneca presenterade en försäljning och ett rörelseresultat för det tredje  som var 2-4 procent lägre än väntat. Vi förväntar en neutral till något negativ aktiekursreaktion.

Även Novo Nordisk rapporterade en försäljning och ett resultat som var något lägre än väntat. Bolagets guidning för 2014 var helt i linje med förväntningarna, samtidigt som aktien splittas 5:1. Vi förväntar en neutral till något negativ aktiekursreaktion.

Efter Torontobörsens stängning rapporterade Lundin Mining för det tredje kvartalet. Resultatet var svagare än väntat till följd av en lägre kopparproduktion i Neves-Corvo. Däremot utvecklades produktionen väl i Zinkgruvan och Aguablanca. Boalget höjer produktionsprognosen för 2013. Sammantagen flyter verksamheten på relativt bra och vi menar att förbättrade volymutsikter motiverar en positiv kursreaktion.

Läs fler inlägg på Börsflödet