Morgonens rapporter

Lundin Petroleum presenterade en stabil rapport för kv4. Rörelseresultatet var i linje med vår prognos men 7% över konsensus. Bolaget upprepade som väntat produktionsprognosen och sin förmåga att fyrdubbla produktionen under de kommande sju åren. En positiv kursreaktion är motiverad.

Volvo presenterade en mixad rapport för kv4. Orderingång och kassaflöde var bättre än förväntat medan rörelseresultatet var lägre än konsensusprognosen. Bolaget upprepade utsikterna för Europa och Nordamerika, och höjde prognoserna för Brasilien. Detta var förväntat.

Loomis underliggande resultat och försäljning var i linje med konsensus för kv4. (Rapporterat rörelseresultat fick skjuts av engångsposter). Utsikterna bedöms vara fortsatt ljusa och marginalförbättringar är att vänta under 2013. Or-ganisationsförvändringar kan ta visst fokus från rapporten då VD och fd USA-chef byter plats med varandra, men vi räknar med att rapporten ger stöd åt aktien i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet