Morgonens rapporter

En hel del kvartalsrapporter har kommit under torsdagsmorgonen. Statoil stiger med 2 procent i spåren av kvartalsrapporten som presenterades i morse. Intrycket från rapporten och bolagets guidning var överlag positivt. Produktionen ökade med 8 porcent under 2012 men kommer enligt Statoil att bli något lägre under 2013. Den långsiktiga produktionsguidningen är dock intakt. Mer viktigt var däremot att utdelningen föreslogs till 6,75 NOK (motsvarande en direktavkastning om 4,5 procent), precis i linje med förväntningarna. Vi tycker att den positiva kursreaktionen är motiverad.

Eniros kvartalsrapport levde inte upp till förväntningarna och aktien faller med nära 12 procent i dagens handel. Försäljning och rörelseresultat kom in 4-5 procent lägre än prognostiserat och hela avvikelsen relaterar till bolagets katalogverksamhet. Bolaget upprepar sin guidning om ett rörelseresultat i linje med fjolåret. Vi anser att detta kan bli svårt givet de ekonomiska utsikterna i de nordiska länderna. Förutom att omsättning och resultat var lägre än förväntat har bolagets nettoskuld ökat med 190 miljoner kronor, till hela 2,8 gånger rörelseresultatet. Vi behåller vår negativa syn på aktien.

Assa Abloys kv4-rapport var marginellt sämre än väntat. Utdelningen på 5,10 kronor per aktie är lägre än vår prognos på 5,50 kronor. Bolaget guidar för en svag tillväxt i samtliga affärsområden under 2013, utom i Amerika. Mot bakgrund av en stark kursutveckling bör aktien vara något svag idag.

Skanskas rörelseresultat för kv4 var hela 20 procent högre än väntat. Samtidigt var orderingången 7 procent lägre än konsensusprognosen. Sammantaget borde detta föranleda resultatprognoshöjningar på ett några procent för 2013. En stark kursutveckling är motiverad.

Danske Bank och DNB levererade solida rapporter för kv4, relativt i linje med förväntningarna. Danske Banks guidning för 2013 är något lägre än konsensusprognosen, vilket kan bli en mindre besvikelse för marknaden. Det mest positiva i DNB:s rapport var att utdelningen blir högre än förväntat (2,10 mot konsensusprognosen om 1,87 NOK). Däremot var både kostnader och kreditförluster högre än väntat.

Axfoods rapport för det fjärde kvartalet var svagare än väntat. Såväl det justerade rörelseresultatet som vinsten per aktie var 6 procent lägre än konsensusprognosen. Samtidigt guidar bolaget för ett relativt svagt 2013, vilket lär föranleda prognossänkningar. Även utdelningen på 12 kronor per aktie var något lägre än väntat. Aktien har varit stark i sen tid och en kursnedgång på omkring 5 procent är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet