Morgonens rapporter

Rapportfloden fortsätter under fredagsmorgonen. SSAB:s rapport för det fjärde kvartalet var svagare än väntat. Bolaget rapporterar ett rörelseresultat på -665 miljoner kronor, jämfört med konsensusprognosen på -247 miljoner kronor och vår prognos på -486 miljoner kronor. Vad gäller framtidsutsikterna säger bolaget att stålefterfrågan kommer att bli något bättre under det första kvartalet än under det fjärde kvartalet 2012 till följd av lageruppbyggnad hos kunderna, men att de aviserade prishöjningarna inte har kunnat genomföras. Aktien bör vara svag idag.

Securitas rörelseresultat (EBITA) för det fjärde kvartalet var 15 procent lägre än väntat. Det finns dock vissa negativa engångsposter i resultatet, varför den underliggande avvikelsen är mindre. Kassaflödet var starkt, vilket har minskat nettoskulden avsevärt. Aktien har varit stark i sen tid och vi bedömer att en kursnedgång är motiverad.

New Wave levererar en stark rapport, med ett rörelseresultat som var hela 33 procent bättre än väntat. Även föreslagen utdelning var högre än väntat. Aktien kommer att vara stark idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet