Morgonens rapporter

ABB:s försäljning under det fjärde kvartalet var i relativt linje med förväntningarna, medan det justerade rörelseresultatet var 6 procent bättre än vi hade förväntat och även bättre än konsensus. Orderingången var 11 procent högre än vår prognos och 7 procent högre än konsensus. Baserat på en stark orderingång, stabilt resultat och en fortsatt positiv trend vad gäller priser och kostnadsbesparingar är en viss kursuppgång motiverad idag.

I likhet med övriga byggbolag levererade Peab en stark rapport för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var 11 procent högre än väntat. Även orderingången på 8,5 miljarder kronor var högre än förväntat (7,7 miljarder kronor). Aktien var stark igår, men vi bedömer att en ytterligare uppgång är motiverad idag.

Mekonomens försäljning under det fjärde kvartalet var betydligt högre än väntat, medan det justerade rörelseresultatet var något lägre. Vi räknar med en relativt neutral kursreaktion idag.

Oriflame bjöd på en blandad rapport för kv4. Försäljningen steg 2% uttryckt i lokala valutor, något över förväntan. Även rörelsemarginalen på 13,7% var något över våra och marknadens förväntningar vid 13,4%, delvis drivet av lägre lagernedskrivningar. Försäljningen på den viktiga ryska marknaden fortsätter falla och visade en större nedgång (-7%) än väntat (-5%). Nedgången framstår som än mer allvarlig givet att jämförelsetalen var mycket enkla efter en rejält fall samma period föregående år. Det genomsnittliga antalet försäljningskonsulter föll 7%, även detta sämre än vi räknat med. På den positiva sidan kommenterade Oriflame att försäljningen i kv1 så här långt stigit med 2%, men bolaget lämnar ingen siffermässig guidning för 2013, vilket är ett svaghetstecken och pekar på en stor osäkerhet. Aktien lyfter på beskedet om en god start på kv1. Vi anser att detta utgör ett bra läge att sälja aktien då vi anser att den fortsatt svaga trenden med en minskande försäljarkår, speciellt i Ryssland och Baltikum, överskuggar de positiva punkterna i rapporten.

Läs fler inlägg på Börsflödet