Morgonens rapporter

På fredagsmorgonen rapporterade KappAhl för det andra kvartalet (december-februari). Försäljningen under var i linje med förväntningarna, men rörelseresultatet på -36 miljoner kronor var svagare än väntat (-11 miljoner kronor) till följd av en lägre bruttomarginal och högre rörelsekostnader. Ledningen säger att lagernivån är välbalanserad. Aktien har varit stark efter förra kvartalsrapporten, och vi bedömer att förväntningarna varit för höga inför denna rapport. Vi räknar med att marknaden kommer att behöva sänka sina vinstprognoser för helåret efter rapporten och förväntar en svag aktiekursutveckling idag.

Öresund rapporterade ett substansvärde i slutet av det första kvartalet på 120 kronor per aktie, vilket är i linje med vår prognos. Avkastningen under kvartalet på 10 procent var i nivå med marknadsutvecklingen generellt. Nuvarande substansrabatt på 10 procent är 3 procentenheter lägre än genomsnittet under de tre senast åren.

Läs fler inlägg på Börsflödet