Morgonens rapporter

På morgonen rapporterade Axis för det första kvartalet, samtidigt som H&M och Clas Ohlson levererade försäljningssiffror för mars.

Axis omsättning ökade med 11 procent (16 procent i lokala valutor), vilket var 3 procentenheter lägre än förväntat. Bruttomarginalen uppgick till 51,5 procent och överträffade därmed förväntningarna. Detta innebär att bruttomarginalen har förbättrats under fyra kvartal i rad och ger en indikation på att prispressen inte tilltagit. Mot bakgrund av försäljningsutvecklingen bedömer vi att aktien kan utvecklas relativt svagt idag. I förhållande till föregående kvartal har antalet projektförfrågningar ökat, samtidigt som intresset för mindre installationer har förbättrats.

I mars sjönk H&M:s försäljning med 4 procent i jämförelse med samma månad föregående år. I jämförbara butiker minskade försäljningen med 12 procent, vilket var marginellt lägre än konsensusprognosen. Kalendereffekter (påsken), svåra jämförelsetal och ett ogynnsamt väder förklarar den svaga utvecklingen. Försäljningsutvecklingen i april väntas bli betydligt bättre (trots en kylig inledning på månaden) då jämförelsetalen är lätta och kalendereffekten positiv. Försäljningssiffrorna bör inte medföra några större prognosrevideringar och kursreaktionen bör vara begränsad idag.

Clas Ohlson rapporterade en svag försäljningssiffra för mars (andra månaden i det fjärde kvartalet). Försäljningen steg med 1 procent i lokala valutor, vilket implicerar en försäljningsnedgång på 7,5 procent i jämförbara butiker. Den negativa kalendereffekten (på grund av hur påsken inföll) svarade för -6 procent, vilket innebär att nedgången i jämförbara butiker uppgick till 1,5 procent kalenderjusterat.

Läs fler inlägg på Börsflödet