Nedgång under lung handel

Stockholmsbörsen noterades högre under de första minuterna på 2014, men säljtrycket ökade och vid lunchtid handlades börsen 0,6 procent lägre. Råvarurelaterade aktier klarar sig relativt bra medan bank- och verkstadsaktier noterar nedgångar. På ränte- och valutamarknaderna är rörelserna små. Svenska räntor sjunker något och kronan försvagas mot både dollar och euro (se grafer på nästa sida). Ny månad innebär att inköpschefsindex kommer från de flesta marknader. Denna temperaturmätare på den amerikanska industrin kommer i eftermiddag klockan 1600.

Läs fler inlägg på Börsflödet