SCA dagens förlorare bland storbolagen

Stockholmsbörsen sjönk under tisdagen i likhet med övriga större europeiska börser. SCA-aktien återfinns som största förlorare bland storbolagen efter att Handelsbanken sänkt rekommendationen till Minska (från Öka). SCA:s senast offentliggjorda kostnadsbesparingsprogram har resulterat i en betydande höjning av konsensusprognoserna. Mot bakgrund av de tre senaste månadernas kursrally rekommenderas vinsthemtagning eftersom nuvarande aktiekurs redan tar höjd för omstruktureringsvinsterna, trots att den treåriga processen knappt har börjat. Under de senaste sex månaderna har värderingsmultiplarna för SCA ökat avsevärt.

Försäljningen av befintliga bostäder i USA sjönk med 1,0 procent i december, till en beräknad årstakt på 4,94 miljoner enheter. Förväntat var en ökning med 1,2 procent. Medianpriset  steg 11,5 procent till 180.800 dollar, jämfört med motsvarande månad föregående år. Totalt under 2012 såldes 4,65 miljoner befintliga bostäder, vilket var den högsta nivån sedan 2007. 

 
ZEW-index
, som mäter stämningen bland aktörerna på den tyska finansmarknaden, var bättre än väntat. Indexet över framtida tillväxt i Tyskland steg till 31,5 i januari, vilket var betydligt högre än marknadens genomsnittsprognos (12,0) och siffran för december (6,9). Statistiken mildrade nedgången på de europeiska börserna.

Castellum rapporterar ett förvaltningsresultat som var 4 procent lägre än vi hade räknat med. Å andra sidan föreslås en utdelning på 3,95 kronor per aktie, vilket är något högre än vad vi och marknaden hade räknat med. Det rapporterade substansvärdet är i nivå med vår vår prognos. Marginellt positivt är även att bolaget uppvisar en ökad nettouthyrning. Sammantaget anser vi att en neutral eller svagt negativ aktiekursreaktion är motiverad. Få avgörande slutsatser kan dras från rapporten till övriga fastighetsbolag.

Läs fler inlägg på Börsflödet