Ökad konfidens ger stöd

Stockholmsbörsen hade vid lunchtid stigit med 0,4 procent. Under förmiddagen har vi fått starka ledande indikatorer från både Sverige och Tyskland. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för det totala näringslivet uppgick till 104,7 i november, jämfört med 103,2 förra månaden. För tillverkningsindustrin låg indikatorn på 105,8, mot väntade 100,3. Den överraskande positiva siffran bådar gott för BNP-tillväxten under det fjärde kvartalet. IFO-index över näringslivsklimatet i Tyskland var 109,3 i november, jämfört med 107,4 förra månaden och väntade 107,7..

De svenska marknadsräntorna stiger under förmiddagen. Den 10-åriga statsobligationsräntan hade vid lunchtid tickat upp 4 räntepunkter. Kronan stärks med 5 öre mot såväl dollarn som euron.

Priserna på råvaror rör sig runt nollsträcket. Brentoljan hade vid lunchtid åter stigit över 110 USD per fat. Merparten basmetallpriser stiger också något. Kopparpriset (tremånadersterminen) hade vid lunchtid stigit med 45 USD per ton till 7.065 USD.

Läs fler inlägg på Börsflödet