Ökade stimulanser i Europa

EU-kommissionen vidtar åtgärder för att minska åtstramningar och möjliggöra en mer stimulerande finanspolitik i Europa. Tre av de fem största länderna i EMU; Frankrike, Spanien och Nederländerna får förlängd tillåtelse att överskrida gränsen på 3 procents budgetunderskott i syfte att understödja tillväxtsatsningar. I gengäld kräver EU-kommissionen att länderna satsar på utökade reformer av arbetsmarknaden.

Läs fler inlägg på Börsflödet