Överraskande räntesänkning av ECB

Europabörserna stiger kraftigt efter ECB:s överraskande styrräntesänkning med 25 räntepunkter till 0,25 procent (67 av 70 tillfrågade bedömare trodde på en oförändrad styrränta). Marknadsräntorna faller; klockan 14:20 hade den svenska tioåriga statsobligationsräntan fallit med 6 räntepunkter till 2,34 procent. Samtidigt stärks kronan mot euron, men försvagas mot dollarn.

Läs fler inlägg på Börsflödet