Perfekt mix i jobbsiffra

Den viktiga amerikanska sysselsättningsstatistiken för anställda utanför jordbrukssektorn i juni visade på en ökning av antalet sysselsatta med 195 000 personer, vilket översteg marknadens förväntan vid 165 000. Siffran ger en positiv indikation för styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt uppgick arbetslösheten till 7,6 procent, vilket var över förväntningarna vid 7,5 procent. Detta tyder på att arbetskraftsutbudet stigit mer än väntat. Att arbetslöshetssiffran blev något högre kan tolkas positivt i och med att den amerikanska centralbanken styr beslutet om fortsatta stimulanser baserat på arbetslöshetsnivån. Därmed kan man hävda att statistiken hade den bästa blandningen i utfall som marknaden kunde hoppas på. Stockholmsbörsen tog ett kliv upp i samband med beskedet, men föll därefter snabbt tillbaka till en nivå strax över nollstrecket. De amerikanska terminerna indikerar en öppning upp med cirka 1 procent efter att börserna i USA höll stängt för nationaldagsfirande under gårdagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet