Platzer till börsen

Under morgonen offentliggjorde det göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer att de avser att genomföra en börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm och i samband med detta göra ett erbjudande om teckning av nyemitterade B-aktier. Börsintroduktionen förväntas full-följas i december 2013. Bolaget har som mål att anskaffa 500-600 mn kr och aktierna kommer erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Vidare offentliggjorde företaget i dag att de genomfört två förvärv av fastigheter i centrala Göteborg som emissionslikviden delvis kommer användas för. Handelsbanken är huvudsaklig rådgivare i affären.

Läs fler inlägg på Börsflödet