Positiv amerikansk statistik

Philadelphia Fed Index, som mäter aktiviteten inom tillverkningsindustrin i nordöstra USA, steg i juli till 19,8 från 12,5 föregående månad. Detta var klart högre än marknadens förväntningar som låg på 8,0. Orderkomponenten i indexet var dock svagare. Ledande indikatorer, som avser förutspå den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, var oförändrad i juni jämfört med månaden före. Detta var i princip i linje med snittprognosen som indikerade en uppgång på 0,2 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet