Räddningspaket för Cypern

I natt kom Eurogruppen och Cypern överrens om en ny plan för stödpaketet. Detta innebär att landet får 10 miljarder euro i nödlån samtidigt som landets näststörsta bank, Laiki Bank (84 procent statsägd), läggs ned och Bank of Cyprus rekonstrueras.

Laiki Bank ska delas upp i en bra del och en dålig del. Den goda delen kommer att införlivas med den största banken, Bank of Cyprus. Med den delen följer Laiki Banks småsparare och 9 miljarder euro i likviditetsstöd från Europeiska centralbanken. Den dåliga delen kommer så småningom att avvecklas. Aktieägare och underordnade obligationsinnehavare förlorar sina tillgångar. Oförsäkrade sparare, alltså de med tillgångar över 100.000 euro, kommer att drabbas av förluster, men få aktier i utbyte. ECB kommer att förse Bank of Cyprus med likviditetsstöd. I Laiki Bank kommer de oförsäkrade spararna, underordnade obligationsinnehavare samt aktieägare att förlora alla sina pengar. Förlusterna beräknas uppgå till 4,2 miljarder euro. Efter den senaste veckans turbulens kring Cypern lär marknaderna reagera med lättnad i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet