Rapporter på morgonen

Millicom rapporterade för kv4 på morgonen. Rörelseresultatet före ned- och avskrivningar (EBITDA) var i linje med förväntningarna. Bolagets guidning väcker dock oro. Millicom guidar för att rörelseresultatet blir lägre och att investeringar och kostnader blir högre. Vår preliminära bedömning är att marknadens EBITDA-prognos för 2013 kommer att behöva sänkas med 6-7%. Vidare skriver bolaget att intäkterna från samtal och SMS minskar. Ett betydande kursfall är motiverat idag.

JM:s justerade rörelseresultat för kv4 var 6% högre än väntat. Antalet byggstarter och sålda enheter är också högre än väntat, vilket är positivt. Vi bedömer att marknadens resultatprognoser kommer att höjas med ca 2-3% efter rapporten och att aktien blir stark idag.

Hexagons resultat för kv4 var i linje med förväntningarna. Försäljningstillväxten på 4% var något svagare än väntat, men kompenserades av rörelsemarginalen på 21,5% som var ett par decimaler starkare än prognostiserat. Utdelningen på 0,28 euro per aktie var högre ån vår prognos på 0,25 euro.

Läs fler inlägg på Börsflödet