Rapporter på morgonen

Millicom rapporterade för kv4 på morgonen. Rörelseresultatet före ned- och avskrivningar (EBITDA) var i linje med förväntningarna. Bolagets guidning väcker dock oro. Millicom guidar för att rörelseresultatet blir lägre och att investeringar och kostnader blir högre. Vår preliminära bedömning är att marknadens EBITDA-prognos för 2013 kommer att behöva sänkas med 6-7%. Vidare skriver bolaget att intäkterna från samtal och SMS minskar. Ett betydande kursfall är motiverat idag.

JM:s justerade rörelseresultat för kv4 var 6% högre än väntat. Antalet byggstarter och sålda enheter är också högre än väntat, vilket är positivt. Vi bedömer att marknadens resultatprognoser kommer att höjas med ca 2-3% efter rapporten och att aktien blir stark idag.

Hexagons resultat för kv4 var i linje med förväntningarna. Försäljningstillväxten på 4% var något svagare än väntat, men kompenserades av rörelsemarginalen på 21,5% som var ett par decimaler starkare än prognostiserat. Utdelningen på 0,28 euro per aktie var högre ån vår prognos på 0,25 euro.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.