Rapporter på morgonen

Telenors rörelsemarginal i kv4 var något under konsensusprognosen, men med hänsyn tagen till de senaste dagarnas rapporter från dotterbolagen i Thailand, Malaysia och Bangladesh bör resultatet vara i linje med förväntan. Bolagets guidning för 2013 var något högre än väntat avseende tillväxt (+3,5% väntat +3,0%), men något under förväntan avseende marginal (34,0% EBITDA väntat 34,5%). Vi räknar med något sänkta prognoser i marknaden efter rapporten. Telenor indikerade under rapportpresentationen att utdelningarna kan komma att höjas under kommande år i takt med att förlusterna i Indien avtar. Likviditeten i aktien försämras och återköpen kan således få stå tillbaka och skiftas mot högre utdelningar.

Unibets rapport visade, i likhet med Betssons, en stark tillväxt, medan rörelseresultatet var något svagare än väntat. Vi tycker att rapporten ger en positiv bild med goda tillväxtutsikter, men givet det rejäla kurslyftet i samband med Betssons rapport och en lägre marginal än väntat kan dagens kursreaktion komma att dämpas.

Trelleborgs rapport var bättre än de lågt ställda förväntningarna. Försäljningen var drygt 2% bättre än väntat och rörelsemarginalen strax över förväntan. Bolaget lämnade en oförändrad guidning och väntar sig en liknande efterfrågan i kv1 som, i kv4. Bolaget verkar i en fortsatt tuff marknadsmiljö. Vi anser att endast en svagt positiv kursrörelse är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet