Rapporter på morgonen

Betsson presenterade en rapport som var relativt i linje med marknadens förväntningar. Bolagets guidning var som förväntat. Migreringen till nya plattformen inom Betsson har varit framgångsrik. Ingen svaghet från den turkiska marknaden kan skönjas i rapporten. Vi spår en neutral till positiv kursreaktion. Sandvik rapporterade en något svagare orderingång än marknaden förväntat sig, medan nettovinsten var något över förväntan. Vi räknar endast med att göra smärre nedjusteringar av våra estimat. Fortum rapporterade ett rörelseresultat 4% över marknadens förväntningar, bland annat drivet av en bättre utveckling i Ryssland. Det bör dock noteras att resultatet på 20 mn euro i Ryssland inkluderade en engångsintäkt på 10 mn euro. En positiv initial marknadsreaktion utgör ett bra säljläge enligt vår mening.

Läs fler inlägg på Börsflödet