Rapporter på morgonen

Före börsens öppning rapporterade Telenor och Trelleborg för det andra kvartalet. Telenor levererade en stabil rapport som var något bättre än förväntat. Bolaget upprepade sin guidning för 2013 om 2-4 procents organisk tillväxt och en EBITDA-marginal på 34 procent. Rörelseresultatet för den svenska verksamheten överraskade positivt, vilket kan ha viss positiv bäring på Tele2 och TeliaSonera. Vi bedömer att Telenor-aktien bör reagera positivt på rapporten..

Trelleborg rapporterade en försäljning som var 2 procent högre än vi räknat med och ett justerat rörelseresultat som var 12 procent högre än vår prognos (och 6 procent högre än konsensus). Rörelsemarginalen på 12,8 procent imponerar. Bolaget upprepade sin syn på framtidsutsikterna avseende att efterfrågan i det tredje kvartalet bedöms vara i nivå med det andra. Trots en stark kursutveckling i sen tid, tror vi att aktien reagerar positivt på rapporten.

Läs fler inlägg på Börsflödet