Rapporter på morgonen

ABB rapporterade en försäljning och ett rörelseresultat för det andra kvartalet som var i linje med förväntningarna. Orderingången var dock cirka 10 procent lägre än väntat, främst orsakat av betydligt lägre stora projektorder (-45 procent). Dessa är dock väldigt volatila av naturen. Rörelsemarginalen förbättrades sekventiellt trots prispress, vilket stärker vår tro på tydligt förbättrade marginaler i slutet av året. Bolaget upprepade sin syn om en osäker efterfrågesituation i närtid, men långsiktigt goda tillväxtfundamenta. Det är inte osannolikt att aktien faller ett par procent i dagens handel, vilket vi ser som ett bra köpläge..

Statoil rapporterade ett rörelseresultat för det andra kvartalet som var 6 procent lägre än väntat. Huvudorsakerna till detta är lägre realiserade gaspriser och högre kostnader då nya och mer kostsamma fält kommit i produktion. Vi bedömer att aktien kommer att tappa 2-3 procent idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet