Rapporter på morgonen

På morgonen har bland annat Novo Nordisk och Hexagon rapporterat. Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk rapporterade en försäljning för det andra kvartalet som var helt i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet var 3 procent högre än väntat tack vare lägre FoU-kostnader. Bolaget höjer sin guidning för försäljningstillväxten under 2013 till +11-13 procent i lokal valuta (från 9-11 procent) och för rörelseresultatet till +12-15 procent (från cirka 10 procent), vilket vi bedömer var relativt väntat i marknaden. Aktien bör reagera svagt positivt på rapporten.

Även Hexagon rapporterade en försäljning under det andra kvartalet som var i linje med prognoserna. Rörelsemarginalen var dock något lägre än väntat, vilket medförde att rörelseresultatet var 3 procent lägre än vad både vi och marknaden räknat med. Aktien kan vara något svag i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet