Rapporter på morgonen

På onsdagsmorgonen rapporterade bland annat Carlsberg och Alliance Oil. Carlsberg rapporterade en omsättning för det andra kvartalet som var i linje med konsensusprognosen, men ett rörelseresultat som var 3 procent lägre än väntat. Bolaget sänker sin guidning för den ryska marknaden till -5 procent under 2013 (från oförändrad), men behåller ändå helårsprognosen om ett rörelseresultat på 10 miljarder kronor. Att bolaget inte sänker sin guidning bör uppfattas som positivt. Sammantaget förväntar vi en svagt negativ reaktion på rapporten. Alliance Oil rapporterade ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för det andra kvartalet på 173 miljoner USD, vilket var 6 procent högre än konsensusprognosen. Negativa valutaeffekter medför dock att det ser sämre ut längre ned i resultaträkningen. Därtill varnar bolaget för att försäljningen i ryska Fjärran Östern kan påverkas negativt av översvämningar samt att väderrelaterade faktorer kan försena moderniseringen av raffinaderiet något. Vi bedömer att aktien kan vara något svag idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet