Rapporter på morgonen

Före börsens öppning rapporterade TeliaSonera och Axis. TeliaSonera presenterade en stark rapport för det tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var 3,8 procent högre än konsensusprognosen, trots att en högre andel av kostnadsbesparingarna än väntat kommer först under 2014. Rapporten är stark överlag, men i synnerhet mobilverksamheten i Sverige och Norge (positivt även för Tele2 och Telenor) utvecklades väl med mindre prispress än väntat. Aktien bör vara stark idag..

Även Axis presenterade en mycket stark rapport. Intäkterna var 5 procent högre än väntat och tack vare en mycket hög bruttomarginal var rörelseresultatet hela 14 procent högre än konsensusprognosen. Aktien bör stiga med 5-10 procent i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet