Rapporter på morgonen

Före börsens öppning rapporterade bland annat Statoil och BillerudKorsnäs för det tredje kvartalet. Statoils justerade rörelseresultat var 2 procent högre än konsensusprognosen. Resultatmixen var dock något svag, där de viktiga enheterna D&P Norway och International rapporterade ett resultat som var något sämre än väntat. Vi lär inte göra några större prognosförändringar och bedömer att kursreaktionen under dagen blir neutral till marginellt negativ..

BillerudKorsnäs levererade ett justerat rörelseresultat som var 20 procent högre än konsensusprognosen. En stor del av detta är dock kopplat till lägre underhållskostnader än väntat då vissa kostnader skjuts till det fjärde kvartalet. Divisionen förpackningspapper utvecklades väl, med betydligt lägre kostnader än väntat. Guidningen för 2014 är positiv då en stor del av förvärvssynergierna om 0,5 miljarder kronor förväntas komma redan 2014 (och inte 2015). Aktien lär vara stark initialt.

Läs fler inlägg på Börsflödet