Swedish Match och Volvo i fokus

Swedish Match rapporterade en försäljning och ett resultat före skatt som var i linje med genomsnittsförväntningarna. Rörelsemarginalen för snusdivisionen var lite högre än väntat, medan den var lite lägre för Andra Tobaksprodukter (massmarknadscigarrer och tuggtobak). Bolaget guidar för att ökade investeringar i USA och tuff konkurrens i Sverige sannolikt kommer att betyda lägre rörelsere-sultat för snusdivisionen under 2013 (jämfört med 2012). Även om ett antal marknadsaktörer redan räknar med en resultatminskning, bedömer vi att guidningen kan komma att pressa aktien idag. Volvo presenterade oväntat svaga leveranssiffror för januari i morse...

Volvo presenterade leveranssiffror för januari idag. Totalt minskade koncernens leveranser med 23 procent jämfört med samma månad 2012, vilket var betydligt lägre än förväntat. Enligt bolaget borde dock januari vara bottenmånaden till följd av lagerneddragningar i Europa (Renault) och i Nordamerika (Volvo och Mack).

I mitten på februari ska bolaget öka produktionstakten. Detta i kombination med positiva kommentarer från konkurrenter och åkerier bådar gott för det första kvartalet som oftast är beroende av utvecklingen i mars. Vi tror inte att Volvo kommer att uppvisa någon imponerande resultatutveckling under första kvartalet, men räknar likväl med att det kommer att vara starkare än föregående kvartal, som sannolikt utgjorde botten.

Läs fler inlägg på Börsflödet