Rapporter på morgonen

MicronicMydatas försäljning i kv1 på 226 mn kr var 12% lägre än vår prognos, främst som en följd av lägre försäljning inom SMT (ytmontering). Bolaget hänvisar till en allmänt svag konjunktur. Positivt är att rörelseresultatet (-11 mn kr) var i linje med förväntningarna. Vi kommer att sänka vår prognos för både omsättning och kostnader för 2013. Vi är positiva till aktien till följd av en lägre rörelserisk än tidigare och en stor nettokassa, vilken delvis kan skiftas ut till aktieägarna. Yaras underliggande resultat i kv1 (EBITDA 4,1md NOK) var 2% lägre än vår prognos. Bolaget guidar för stigande energikostnader i kv2, men ökningen väntas reversera i kv3. Vi spår en något svag kursreaktion i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet