Rapporter på morgonen

Telenors rapport för kv1 visade ett rörelseresultat (EBITDA) i linje med förväntan. Bolaget uppvisade bra marginaler på den norska hemmamarknaden och i Sverige. Ledningen sänkte dock sin försäljningsguidning vilket kan tynga aktiekursen. Betssons resultat för kv1 var lägre än konsensusprognosen (justerat rörelseresultat 5% under förväntan). Aktien har varit svag de senaste dagarna och marknadens förväntningar kan väntas vara lägre än officiella prognoser, vilket kan begränsa en negativ kursreaktion idag.

DNB presenterade en blandad rapport för kv1 i morse.  Räntenettot var 1% högre än förväntat,  tradingintäkterna riktigt starka och kreditförlusterna lägre. Resultat före skatt blev därmed 11% högre än konsensusprognosen. Kapitaltäckningen (CT1) uppgick endast till 10,6% vilket var oväntat svagt. Positiva estimatrevideringar bör ge stöd åt kursen även om osäkerheten kring kapitaltäckningen kan dämpa sentimentet.

Läs fler inlägg på Börsflödet