Rapporter på morgonen

Under torsdagsmorgonen rapporterade Danske Bank, Statoil och Unibet svagare kvartalssiffror än förväntat. Nedan ger vi våra första kommentarer.

Danske Bank redovisar ett resultat före skatt på 2,2 miljarder DKK för det första kvartalet. Väntat var 2,5 miljarder DKK. Avvikelsen förklaras främst av ett sämre tradingnetto. Minskade kreditförluster på Irland och en kärnprimärkapitalrelation som ökade till drygt 15 procent är det mest positiva i rapporten. Banken behåller sin guidning för 2013 om en nettovinst i intervallet 7,5-10 miljarder DKK. Aktien lär vara något svag i den intitiala handeln.

Även Statoils rapport för det första kvartalet var sämre än väntat. Utvecklingen var förhållandevis svag inom alla affärsområden. Realiserat gaspris var 8-9 procent lägre än väntat. Vi förväntar att aktien tappar några procent i den initiala handeln.

Unibets spelöverskott från sportspel steg till 26,3 miljoner kronor, vilket var lägre än förväntat (29,7 miljoner kronor), drivet av en lägre marginal i sportboken (6,4 procent mot förväntade 8,1 procent). Kundtillströmningen var god och resulterade i en rekordhög bruttoomsättning under kvartalet.  Trenden har fortsatt och bolaget säger att spelöverskottet hittills under det andra kvartalet har varit 15 procent högre än i samma kvartal föregående år. En initial negativ kursreaktion är inte utesluten, även om vi bedömer att den underliggande utvecklingen är god.

Läs fler inlägg på Börsflödet