Rapporter på morgonen

Före börsens öppning på tisdagen rapporterade bland annat Lundin Petroleum, Meda, Skanska och Carlsberg.

Lundin Petroleums intäkter och rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för det första kvartalet var helt i linje med konsensusprognosen. Rörelseresultatet var dock cirka 10 procent lägre än väntat, främst som en följd av högre prospekteringskostnader (som är volatila). Vi bedömer rapporten som relativt neutral, men tror att aktiekursen kan vara något svag idag.

Medas försäljning och EBITDA för det första kvartalet var 3 procent respektive 8 procent lägre än väntat. Positivt var att bolaget guidar för en organisk tillväxt på 3-5 procent för 2013, vilket är högre än marknadsprognoserna på +2 procent. Försäljningen av det viktiga allergipreparatet Dymista var något bättre än väntat under kvartalet, samtidigt som aprilförsäljningen varit mycket stark. Aktien kan vara svag initialt, men mot bakgrund av positiv guidning och Dymistaförsäljning är det är inte osannolikt att den återhämtar sig under dagen.

Skanska levererade en stark rapport för det första kvartalet. Såväl omsättning, resultat, orderingång som kassaflöde var högre än konsensusprognosen. Vi räknar initialt med prognoshöjningar på cirka 2-3 procent för 2013. En kursuppgång är motiverad.

Carlsbergs rapport för det första kvartalet borde innebära en lättnadsreaktion. Volymerna i Västeuropa sjönk med 3 procent, vilket kan jämföras med Heineken som rapporterade -9 procent. Vidare ökade Carlsberg marknadsandelen i Ryssland till 38,4 procent. Bolagets guidning är oförändrad och vi lär göra små prognosförändringar.

Läs fler inlägg på Börsflödet