Rapporter på morgonen

Före börsens öppning på fredagsmorgonen rapporterade Volvo lastvagnsleveranser för april och A.P. Möller-Maersk siffror för det första kvartalet 2013. Vi bedömer att en mindre uppgång är motiverad för båda aktierna...

Volvos lastvagnsleveranser under april uppgick till 16.572. Detta var omkring 800 fler enheter än konsensusprognosen och 1.000 fler än vår prognos. Framförallt imponerar utvecklingen i Sydamerika (+54 procent jämfört med samma månad förra året). Vi bedömer att siffrorna kommer att ge visst stöd till aktiekursen idag.

A.P. Möller-Maersk rapporterade ett rörelseresultat (EBITA) på 10,2 miljarder DKK, vilket var något lägre än vår prognos men helt i linje med konsensusprognosen. Tack vare en bra utveckling för enhetskostnaderna var resultatet för Maersk Line bättre än väntat. Oljeproduktionen inom Maersk Oil var dock en mindre besvikelse. Bolaget behåller sin guidning för 2013, vilket vi ser som positivt.

Läs fler inlägg på Börsflödet