Rapporter på morgonen

CDON rapporterade en försäljning 3% under vår prognos, men det justerade röresleresultatet (-11 mn kr) var samtidigt något bättre än vi räknat med (-14 mn kr). Bolaget rapporterade en väntad engångskostnad på 6 mn kr för flytten av Gymgrossistens distributionscentral. CDON har även tagit en engångskostnad på 32 mn kr relaterad till misstankar om att en anställd manipulerat inköpspriser, vilket lett till att redovisade kostnader för sålda varor varit för låga. Den anställde har lämnat sitt jobb och bolaget har gjort en polisanmälan. Positiva punkter i rapporten var att förlusterna inom modedivisionen har reducerats och att Gymgrossisten fortsätter växa i snabb takt. Negativt var att Entertainment, som vi befarat, utvecklats mycket svagt. Försäljningen minskade 11,5% år/år och rörelseförlusten uppgick till 10 mn kr. CDON guidar för ytterligare förluster om cirka 20 mn för affärsområdet de kommande kvartalen. Totalt sett ett en blandad rapport, men med en dragning åt det negativa hållet.

TeliaSonera presenterade, som vi väntat oss, en stark rapport för kv2. Det justerade rörelseresultatet var 2,2% över marknadens förväntan och 0,6% högre än vårt estimat. Resultatöverraskningen drevs av ett bättre resultat inom Mobil i både Sverige, Danmark och Finland. Telia nämner i rapporten att konkurrensen stigit på den norska företagsmarknaden, vilket ger en viss negativ indikation för Telenor, medan den starka utvecklingen inom Sverige Mobil ger en positiv indikation för Tele2. Vi räknar med att Telia-aktien stiger 1-2% i dagens handel.

Nordea rapporterade ett resultat före skatt som översteg marknadens förväntan med 3%, med en stabil utveckling av tradingintäkter och räntenetto. Den mest positiva punkten i rapporten var att kapitaltäckningsgraden utvecklades starkt och steg till 14,0% (CT1), över vår förväntan vid 13,5%.

Läs fler inlägg på Börsflödet