Rapporter på morgonen

Ericssons resultat (både rapporterat och justerat) i kv2 var klart lägre än väntat. Försäljningen var ca 1 md kr lägre än konsensusprognosen, drivet av en svagare utveckling än väntat inom Networks i Nordamerika. Kassaflödet på 4,5 md kr var klart lägre än våra förväntningar vid 7 md kr. Vi räknar med en negativ kursreaktion på cirka 5% i aktien.

Tele2 presenterade en rapport som överlag var i linje med förväntningar-na. Rörelseresultatet (EBITDA) inom Sverige Mobil var 1,5% lägre än konsensusprognosen, medan mobilverksamheten i Norge, Holland och Litauen utvecklades väl. Vi spår en neutral kursreaktion.

Alfa Laval rapporterade en stark orderingång i kv2, 5% över vår förväntan och 3% högre än konsensusprognosen. Försäljning och rörelseresultat var strax under marknadens förväntan.

Läs fler inlägg på Börsflödet