Rapporter vid lunch

Autolivs rapport för det fjärde kvartalet var relativt i linje med förväntan avseende både försäljning och resultat. Guidningen för det första kvartalet var dock svagare än vi räknat med. Autoliv spår att försäljningen minskar med 4 procent och att rörelsemarginalen uppgår till 8 procent, vilket är knappt två procentenheter sämre än våra estimat på båda punkterna.

För helåret 2013 räknar bolaget med en tillväxt på 2-4 procent, vilket ger en smärre uppsida mot vårt estimat på 2,6 procent. Rörelsemarginalen väntas uppgå till 9 procent, vilket kan jämföras med vårt estimat på 10,4 procent. Vi räknar med att sänka vår resultatprognos för 2013 med cirka 10 procent mot bakgrund av den lägre marginalguidningen.

Atlas Copco rapporterade en stark underliggande marginal givet att bolaget genomfört stora lagerneddragningar i kvartalet. Det operativa kassaflödet uppgick till starka 4,3 miljarder kronor. Bolaget föreslår en utdelning på 5,5 kronor mot vår prognos på 5,0 kronor per aktie. Vi hade dock även räknat med aktieåterköp motsvarande ytterligare 5,0 kronor per aktie, vilket uteblev. Vi räknar endast med smärre negativa prognosförändringar för 2013. En något svag orderingång i förhållande till faktureringen föranleder en smärre nedjustering av vårt försäljningsestimat, medan vi inte ser någon anledning till att sänka lönsamhetsprognosen. Vi anser att marknadens negativa kursreaktion är överdriven.

Läs fler inlägg på Börsflödet